Våga prata om psykisk ohälsa

Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv. Det finns många olika psykiska sjukdomar: till exempel schizofreni, bipolär sjukdom (manodepressivitet), depression, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik.

Galenfestival 26/9

Lördagen den 26 september blir vår årliga Galenfestival digital! En del inslag för dagen är klara, men vi har plats för fler. Vi vill ha tips, från dig som är boende i Uppsala län, om vad man kan göra på en digital festival. Hjälp oss att ordna en intressant, lärorik och rolig Galenfestival – fyll i formuläret! De tre bästa förslagen som är praktiskt genomförbara får pris och vinnarna meddelas i augusti. Vi förbehåller oss också rätten att använda oss av övriga tips som inkommit. Mer om tävlingen » »

Boka en ambassadör

Våra ambassadörer föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. Målet är att öka kunskap om och öppenhet kring psykisk ohälsa. Läs mer »

Vad är på gång?

Kärnan i Hjärnkoll är våra omkring 300 ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De har fantastiska livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa. Läs mer »