Våga prata om psykisk ohälsa


Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet.
Det finns många olika psykiska sjukdomar: till exempel schizofreni, bipolär sjukdom (manodepressivitet), depression, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik.

Nominera till Årets Eldsjäl!


För andra året i rad vill vi på Hjärnkoll Uppsala län uppmärksamma 2 personer som ska få priset ”Årets Eldsjäl för psykisk hälsa”.
Den nominerade ska ha hjälpt dig eller andra till en bättre livskvalitet och verka/ha verkat inom Uppsala län.

Nominera senast den 26 november!

Länk till att nominera > »

Boka en ambassadör

Våra ambassadörer föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. Målet är att öka kunskap om och öppenhet kring psykisk ohälsa. Läs mer »

Vad är på gång?

Kärnan i Hjärnkoll är våra omkring 300 ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De har fantastiska livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa. Läs mer »