Träffpunkt på Aktivitetshus Pepparn

Vi på (H)järnkoll Uppsala län öppnar Träffpunkt på Aktivitetshus Pepparn. När: Må-Tors 13:00-15:30 under hela våren. Det kommer att finnas möjlighet att fika, läsa tidningar, spela spel m.m. Adress: Årstagatan 14 i Salabacke. Varmt Välkomna! Läs mer» »

INSTÄLLT - Temadagar om psykisk ohälsa

Med anledning av risk för spridning av coronaviruset är temadagarna inställda. Vi på Hjärnkoll Uppsala och Infoteket tycker att det här är fruktansvärt tråkigt. Vi återkommer med mer information. Läs mer »

Boka en ambassadör

Våra ambassadörer föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. Målet är att öka kunskap om och öppenhet kring psykisk ohälsa. Läs mer »

Vad är på gång?

Kärnan i Hjärnkoll är våra omkring 300 ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De har fantastiska livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa. Läs mer »