Våga prata om psykisk ohälsa


Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet.
Det finns många olika psykiska sjukdomar: till exempel schizofreni, bipolär sjukdom (manodepressivitet), depression, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik.

Vår podd - Psykprat!

Man kan få psykbryt av att inte få psykprata. Vi vågar prata om psykisk ohälsa - lyssna på vår podd! Läs mer »