Föreningen Hjärnkoll Uppsala Län

Att skapa attitydförbättring, brukarinflytande och delaktighet

Onsdag 6 juli 2016 kl. 08:00 – 09:30

Frukostseminarium Hotell S:t Clemens konferenslokal

Beskrivning av samhällsfrågan

Om hur man kan arbeta med attitydförbättring kring psykisk ohälsa, hur ökat brukarinflytande och delaktighet kan minska självstigma och ge återhämtning, samt om hur attitydambassadörer kan skapa goda böcker som ökar barns kunskap om psykisk ohälsa i familjen.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Att skapa attitydförbättring är viktigt i dagens samhälle. Okunskap kring ämnen som psykisk ohälsa leder till fördomar och diskriminering. Men genom att arbeta systematiskt med personliga möten mellan människor skapas attitydförbättring. Att berätta om sina erfarenheter för andra ger självförtroende och minskar stigma.

Två tredjedelar av våra Attitydambassadörer i Uppsala Län har kommit ut i arbetslivet, vilket visar på den enorma återhämtande potentialen som den egna berättelsen ger. Attitydambassadörer kan också medverka i verksamhetsutveckling och skapa nya former för brukarinflytande, brukarmedverkan och delaktighet.

Den egna berättelsen kan även inspirera till att skapa informationsmaterial och böcker som passar barn och ungdomar i familjer där någon lever med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Detta att våga tala om psykisk ohälsa ger öppenhet, förståelse och svar på svåra frågor som barnet/ungdomen bär på. Ät en god frukostbuffé och samtala med (H)järnkoll.

Samt utanför Almedalen på Träffpunkt Gråbo, Gråbo Torg 15 i Visby

Onsdag 6 juli kl. 13:00-16:00

Hur vi arbetar i Uppsala med att

– Uppnå attitydförbättring kring psykisk ohälsa / funktionsnedsättning genom riktade aktiviteter

– Utveckla nya former för brukarinflytande och delaktighet i verksamheter inom kommun/landsting

– Skapa böcker och informationsmaterial för barn till föräldrar/syskon med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning

– Skapa delaktighet och inflytande i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna utifrån individens förutsättningar

 

Talare under eftermiddagen är:

Elisabet Alphonce, utvecklingsledare inom Socialpsykiatri och Socialt Stöd i Uppsala kommun samt Ordförande i Föreningen Hjärnkoll Uppsala Län

Kurt Nyberg, Kampanjledare i föreningen Hjärnkoll Uppsala Län

Kiki Alfredsson, Projektledare i Föreningen  Hjärnkoll Uppsala Län

Jessica Stigsdotter Axberg, Attitydambassadör och författare

 

Varmt välkomna! Vi bjuder på kaffe.