Den regionala Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län blev först i landet när den bildades 17 november 2014. Den nya verksamheten planerades hela året och fick formell struktur redan under hösten 2014. 60 föreningar blev medlemmar, när länets nätverk för NSPH och Beroende och samverkansorganet HSO bestämde sig för att samarbeta om att förvalta Hjärnkoll. Samtidigt utrustades ett kontor i lokaler på Valegården alldeles söder om Centralstationen i Uppsala. Nu är föreningen arbetsgivare och har såväl anställda som volontärer och praktikanter i verksamheten. Föreläsningar och informationskampanjer går vidare och utvecklas i bra samarbete med föreningar, myndigheter och privata aktörer. Flera myndighetsrepresentanter och politiker i länet åtog sig att vara faddrar för den fortsatta Hjärnkollverksamheten under ett uppsamlingsmöte med över 100 deltagare i oktober. Engagemanget har redan burit frukt i konkreta arrangemang. Hjärnkollarbetet i Uppsala län går vidare i ett öppet och positivt samarbetsklimat som lovar gott för framtiden.

Hjärnkoll har varit ett myndighetsprojekt i samarbete med lokala kampanjgrupper och brukarnätverken i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Från 2015 ägs och organiseras Hjärnkoll nästan helt och hållet av brukarföreningar regionalt och förbund anslutna till NSPH. Statligt stöd kommer att finnas för arbetet även i framtiden. Hjärnkoll samarbetar med många olika aktörer i samhället för att sprida kunskap och påverka attityder. Hjärnkoll samlar in kunskap och utformar material och arbetssätt som stöttar attitydarbetet. Nationella Hjärnkollkampanjer med tydligt budskap och gemensamt arbetsmaterial stärker de lokala ambassadörernas röster. Alla kampanjer och manifestationer bygger på kunskap och engagemang. På det viset kan Hjärnkoll skapa en bred och välgrundad värdegemenskap, för bättre attityder till personer som lever med psykisk ohälsa.