Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Genom att tala öppet och sprida kunskap kan vi göra något åt negativa attityder och diskriminering som drabbar många. Hjärnkolls över 300 attitydambassadörer i hela landet bryter tystnaden. De berättar om egna erfarenheter av psykisk ohälsa och vägen till ett gott liv. Det ger hopp åt många och tar udden av skuld- och skamkänslor som fortfarande finns kvar.

Att verka som attitydambassadör gör att man får unika erfarenheter av ett viktigt inre och yttre befrielsearbete. Attitydambassadörerna skapar en arena för hoppets berättelser, en praxis en ny kultur i ord, bild och rörelse. Där får glömda och bortträngda erfarenheter mening och betydelse för samhällets framtida hälsa.

Attitydambassadörerna skapar ny kunskap och ger nytt värde åt människors erfarenheter. Ny kunskap om orsaker till ohälsa och hur vi kan återvinna hälsa i föreningsliv, vård och omsorg blir tillgänglig för många genom Hjärnkolls arbete.