Tillsammans

Lördag 10/9 – 16:00 – 19:00

Kom upp och pusta ut, ta en fika, pärla och ta del av information om vad vi menar med att samverka ”Tillsammans”
– patienter/brukare, familj och vänner, personal ”på golvet” och chefer inom kommun och landsting.

Presentation av föreningar och organisationer som ingår i projektet.

 

brukarinflytandeForum för Brukarinflytande

Adress: Bredgränd 6, 3 tr
Arrangör: Forum för Brukarinflytande
Webbplats: www.brukarinflytande.se
Medarrangör: Frisk & Fri m fl föreningar
Tillgänglighet: Tillgänglighet för rullstolsburna, Handikapphiss finns

Länk till pdf-fil får du genom att klicka här