Levande bok – möt och fråga ut ­­en spännande person i 15 minuter

VAR Brukarföreningarnas rum – i foajén
Ingång 10, Psykiatrins Hus, Akademiska sjukhuset

NÄR Måndagar 12-13.30 – Datum kommer

HUR Ring och kom överens om en tid, om du vill vara säker.
Hämta din bok i brukarföreningarnas rum.
Ni väljer en bra plats och samtalar i 15 minuter. Klart!