Gunnesalen, Psykiatrins Hus, Ingång 10 Akademiska sjukhuset
har som övergripande tema<
Psykiatrin i förändring – Fokus på patientens delaktighet och inflytande

Hjärnkoll ansvarar för måndagen 7 november.

Temaåterhämtning – att hitta den egna kraften – Vad hjälper?

Föreläsningar  
Kl. 13.15-13.45 Kurt Nyberg Min väg till Hjärnkoll
Kl. 14.00-14.45 Veronica Malm Från utmattning till sesam

/ Paus Levande bok vid vårt bokbord (H)järnkoll Sesam:  Ylva Larsson, Hur återhämtar man en psykisk sårbarhet? Inger Arvidsson Jobba politiskt – på väg mot bättre hälsa

Kl. 15.15-16   Marelle Meltsov och Anna-Karin Ericsson – Vad hjälpte mig att bryta självskadebeteende?
Kl. 16.15-17.00   Bea Carleson  och Ylva Augustinsson –  Finner kraft i brukarinflytande och berättar om psykosR