”Psykiatrin i förändring”

Fokus på patientens återhämtning och delaktighet

I anslutning till alla pauser har du möjlighet att träffa representanter från brukarföreningar, Personligt ombud, Forum för Brukarinflytande m fl. Du hittar dem på entréplan, vid konstskåpet.

(H)JÄRNKOLLS DAG!
Måndag 7/11 Återhämtning – att hitta den egna kraften. Vad hjälper?

En dag med Hjärnkoll/Sesam Uppsala län – alla dagens föreläsare är Hjärnkollsambassadörer

13:00 – 13:15 Välkommen till psykiatriveckan – kort inledning Gunilla Svedström, verksamhetschef, verksamhetsområde psykiatri

13:15 – 13:45 Min väg till Hjärnkoll Kurt Nyberg – kampanjledare Hjärnkoll Uppsala län

14:00 – 14:45 Från utmattning till Sesam Veronica Malm – verksamhetsutvecklare Sesam Uppsala

14:45 – 15:15 Paus med ”Levande bok” vid Hjärnkoll/Sesams bokbord: ”Hur återhämtar man en psykisk sårbarhet?” Ylva Larsson Jobba politiskt – på väg mot bättre hälsa Inger Arvidsson

15:15 – 16:00 Vad hjälpte mig att bryta självskadebeteende? Marelle Meltsov och Anna-Karin Ericsson

16:15 – 17:00 Kvalitetsregister och PsykosR ur brukarperspektiv Bea Carleson och Ylva Augustinsson

———————————–

Tisdag 8/11 Psykiatrisk vård som stödjer återhämtning

13:00 – 13:45 Affektiva behandlingsenheten – Gruppbehandling för patienter med depression och bipolär sjukdom. KBT, Fysisk aktivitet, rehabilitering Chatarina Brickman, sjuksköterska och gruppledare och Susanne Johansson, skötare och gruppledare, Affektiva behandlingsenheten

Från patient till ledare för Promenader i Balans Carl-Johan Bachofner

14:00 – 14:45 Hitta din balans med mediyoga Malin Lagström, leg arbetsterapeut/mediyogainstruktör, Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna

14:45 – 15:15 Paus

15:15 – 16:00 Anhörigskap inom psykiatrin – med AKER-grupperna som mötesplats. Dahlia Aljaderi, kurator avdelning 3 Jarita Rutkowski, specialistsjuksköterska avdelning 3 Samtalsledare från Röda Korset

16:15 – 17:00 IMR, en kurs i återhämtning. Hur man tar hand om sina symtom, får ökad delaktighet i sin behandling, skapar mål och får mer hopp om framtiden. Jens Marthinussen, skötare, Åsa Erkers Schultz, sjuksköterska Mottagning 1

———————————–

Onsdag 9/11 Gemensamt engagemang – ger ökad psykisk hälsa

13:00 – 13:45 Tillsammans – patienter och anhöriga bidrar Anna-Maria Lundberg, Projektledare, Eleonor Belin och Petra Rohrer, Utvecklingsledare, alla i arvsfondsprojektet Forum för Brukarinflytande

14:00 – 14:30 Statliga satsningar för psykisk hälsa. Var står vi? Eva Smith, samordningschef, verksamhetsområde psykiatri

14:30 – 15:00 Paus

15:00 – 16:00 Vård- och stödsamordning – rehabilitering i samverkan. Liselotte Sjögren projektledare och kurator, Affektiv mottagning 2

16:15 – 17:00 “Att förebygga psykisk ohälsa – exempel på prevention i skolan”. Magnus Johansson, leg psykolog, projektet Vestigio

———————————–

Torsdag 10/11 Nya vägar för psykisk hälsa

13:00 – 13:45 ”Personliga ombud – ett stöd i en snårig vårdverksamhet” Hilde Klasson, personligt ombud, Sofrosyne

14:00 – 14:45 ”Att samskapa ett friskare liv – e-hälsolösningar, patientskattade utfallsmått och fokus på återhämtning”. Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef, verksamhetsområde psykiatri

14:45 – 15:15 Paus

15:15 – 16:00 Närvårdsteamet NPF – när vardagen vägrar fungera. En öppen verksamhet för dig som har eller tror dig ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Susanne Andersson, verksamhetschef

16:10 – 17:00 E-hälsa – ett framtidsområde Kristina Morén, verksamhetsutvecklare