Det första mötet med patienten är viktigt.
Föreläsning och dialog om ett omstritt ämne
23 mars kl 18.00 – 20.30
Drakensalen, Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 1 tr

Jörgen Herlofson, dagens huvudtalare, är psykiater & psykoterapeut
Han har ensamrätten till svensk översättning av diagnossystemet DSM, men har kraftigt ifrågasatt utvecklingen av diagnosarbetet. Han förespråkar ett engagerat samarbete med patienten för att nå klarhet om personens hela problematik i sitt livsammanhang och därmed även se möjligheterna.

Staffan Utas, idag dialogpartner. ordf. RFHL Uppsala län. Är veteran i brukarrörelsen sedan 1974.
Tog psykologexamen 1993 och har sedan dess arbetat intensivt med att hjälpa människor ur läkemedels­beroende i ett föreningsprojekt med landstingsstöd.  Han diskuterar diagnosfrågan utifrån helhetssyn, krisperspektiv och arbetet för brukarinflytande och jämlika möten. Han har dock länge sett en ökad vårdslöshet med både diagnoser och mediciner.
– Men när det gäller att få en verklig förändring kan vi nu få mycket hoppingivande exempel från våra grannländer.

Arrangör:
RFHL VÄLKOMNA
UPPSALA LÄN
– FÖRENING FÖR LÄKEMEDELSBEROENDE

Fri entré. Frivilliga bidrag till hyra och fika
Anmäl helst att du kommer på mejl
oberoende.info@gmail.com
Mobil 0700 621554

Pdf-fil – Diagnosens roll 23 mars 2017»