Tvångsvårdens effekter för de drabbade och psykiatrin

Ett seminarium som ger hopp om förändring

 

NÄR: Måndag 24 april kl 15 – 18
VAR: Drakensalen, Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 1 tr
ANMÄLAN: Anmäl helst att du kommer på mejl oberoende.info@gmail.com Mobil 0700 621554
KOSTAR: Fri entré. Frivilliga bidrag till hyran och fika

* Maria Ahlberg är fotograf och visar även en del av en utställning om sina erfarenheter

Innehåller:

Hur tvånget drabbar patienten eller uppskattas
Annika Jyrwall Åkerberg, Maria Ahlberg* och Hjärnkollambassadörerna Elsa Kjellander, Ylva Augustinsson, och Staffan Utas.

ALTERNATIV – i bemötandet och vården
Gunilla Källström

ALTERNATIV – i lagstiftningen
Anna Quarnström, Annika Jyrwall Åkerber och Staffan Utas

Panelsamtal om vägen framåt särskilt om en strategi för att stegvis minska eller avveckla tvånget och samtidigt humanisera den psykiatriska vården i stort.

VÄLKOMNA

Ladda ned hela programmet här»

Arrangeras av RFHL Uppsala län – FÖRENING FÖR LÄKEMEDELSBEROENDE

Medarrangörer: IFS UPPSALA, RSMH Uppsala län