I Hjärnkoll Riks nya antologi “Vändpunkter” samlas vittnesmål från människor som lever med psykisk ohälsa. Det är starka berättelser om ohälsa och utanförskap, men också om hopp och framtidstro. Vad betyder det att få berätta sin historia? Hur kan personliga berättelser göra skillnad på samhällsnivå? Bokens redaktör Ingrid Sjökvist samtalar med Jessica Stigsdotter Axberg och Jan-Inge Nilsson, två av skribenterna.
DATUM: Torsdag 27 september
TID: 13:30-13:50
SCEN: Psykologiscenen, C-hallen Monternr C04:32