8 oktober – kom och prata med en PEER Supporter. 😀
 
En PEER support arbetar som en kamratstödjare. Det är en ny yrkesroll i Uppsala län.
 
DATUM: 8 oktober
TID: 12:30-14:30
PLATS: Brukarföreningarnas rum, Psykiatrins hus ingång 10