Tema: ”PSYKISK HÄLSA I LIVETS OLIKA SKEDEN”

Snabbschema över veckan

Måndag 12/11:
12:30-17:00 Gunnesalen, Akademiska ingång 10

Tisdag 13/11:
10.00-12.00 Gunnesalen, Akademiska ingång 10
13.30-15.30 Mallasalen, Uppsala Stadsbibliotek

Onsdag 14/11:
12.30-16.45 Gunnesalen, Akademiska ingång 10
18.00–19.30 Mallasalen, Uppsala Stadsbibliotek

Torsdag 15/11:
12:30-16:00 Gunnesalen, Akademiska ingång 10

Fredag 16/11:
12:30-15:30 Gunnesalen, Akademiska ingång 10
Programmet kan komma att ändras så håll uppsikt på www.akademiska.se/psykiatri eller www.hjarnkoll-uppsalalan.se

Ladda ned en pdf-fil över hela programmet här»

 


Program psykiatriveckan 2018 – ”PSYKISK HÄLSA I LIVETS OLIKA SKEDEN”

Under pauser har du möjlighet att träffa representanter från brukarföreningar m.fl. Du hittar dem intill receptionen.


Måndag 12 november, huvudtema: Arv och miljö.

12.30-17.00 PLATS: Gunnesalen, Akademiska ingång 10

12.30–12.45 Välkommen! – Gunilla Svedström, verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset
12.45–12.55 Hjärnkolls verksamhet – Bengt Olsen, ordf. Hjärnkoll Uppsala län
13.00–13.45 Upplevelser av trauman ur ett barns perspektiv – Petra Rohrer, Hjärnkollambassadör, ordf. ÅSS, skribent på Vox Vigor
13.45–14.00 Paus
14.00–14.45 Att arbeta med sin egen berättelse mot självstigmatisering. NECT i Göteborg – Daniel Abrams, FoUU-samordnare, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
14.50–15.35 Immunopsykiatri – Janet Cunningham, docent och specialistläkare i psykiatri, Akademiska sjukhuset
15.35–15.45 Paus
15.45–16.45 Rätt till medicinfria alternativ vid psykisk ohälsa! – Staffan Utas, ordf. Equal (f.d. RFHL Uppsala län)
16.45–17.00 Avslutningsord


Tisdag 13 november, huvudtema: Skola

10.00-12.00 PLATS: Gunnesalen, Akademiska ingång 10
13.30-15.30 PLATS: Mallasalen, Uppsala Stadsbibliotek.

10.00–10.15 Hjärnkolls verksamhet – Bengt Olsen, ordf. Hjärnkoll Uppsala län
10.15–11.00 Lärande och psykisk hälsa: hur går de ihop? Ett axplock av resultat från Kupol-studien – Rosaria Galanti, adjungerad professor, Karolinska Institutet
11.05–12.00 OCD skolprojekt – Bengt Olsen, projektledare, styrelsemedlem
i Svenska OCD-förbundet och Uppsalaföreningen
Mamma, jag har blivit knäpp! Filmvisning – Gunilla Ekholm, tf ordförande Svenska OCD-förbundet och styrelsemedlem i Uppsalaföreningen

13.30–15.30 SeSam föreläsning – Obs! Föranmälan krävs, anmäl dig här – www.sesamuppsala.se
Twice exeptional – barnen som är mer av allt! – Salka Sandén, förälder till ett barn med asperger, adhd och särbegåvning


Onsdag 14 november, huvudtema: Arbetsliv

12.30-16.45 PLATS: Gunnesalen, Akademiska ingång 10.
18.00–19.30 PLATS: Mallasalen, Uppsala Stadsbibliotek.

12.30–12.55 Hjärnkolls verksamhet – Bengt Olsen, ordf. Hjärnkoll Uppsala län
13.00–13.45 Sömnens betydelse för kropp och själ – Christian Benedict, forskare docent, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet
13.45–14.00 Paus
14.00–14.40 IPS – Stegen, från skyddad verkstad till arbete på öppna arbetsmarknaden – Linnea Eriks­son, Yrkessamordnare/Samordnare samt Yrkessamordnarna Jenny Fischer, Eva Manlig, Maria Eden och Karin Håkansson från Stegen arbetsrehabilitering, Knivsta kommun
14.45–15.30 Stöd för att komma ut på arbetsmarknaden – Majlinda Schalin och Krister Toftén, arbets­terapeuter, Arbetsförmedlingen Uppsala Knivsta
15.30–15.45 Paus
15.45–16.30 PEER Support – ny yrkesroll inom psykiatri och socialpsykiatri med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och en återhämtningsresa som grundförutsättning. Ett kamratstöd i utvecklad form. Hur, var och varför? – Anna-Maria Lundberg, verksamhetsledare Forum för Brukarinflytande
16.30–16.45 Avslutningsord

18.00–19.30 SeSam föreläsning – Obs! Föranmälan krävs, anmäl dig här – www.sesamuppsala.se
Vägen från väggen, boklansering. Träffa författarna Malin Roca Ahlberg och Jessica Stigsdotter Axberg


Torsdag 15 november, huvudtema: Senior

12.30-16.00 PLATS: Lokal Gunnesalen, Akademiska ingång 10.

12.30–12.40 Hjärnkolls verksamhet – Bengt Olsen, ordf. Hjärnkoll Uppsala län
12.45–13.45 Psykisk ohälsa hos äldre – Dr. Malgorzata Szmidt, Äldrepsykiatriska mottagningen, Akademiska sjukhuset
Verksamheten inom äldrepsykiatrin – Paul Johansson, avdelningschef, äldrepsykiatriska mottagningen, Akademiska sjukhuset
13.45–14.00 Paus
14.00–14.45 OCD med samlartvång/samlarsyndrom – Eva Sandberg och Gunilla Ekholm, Svenska OCD-förbundet
14.50–15.50 Nya samverkanslagen vid utskrivning från slutenvården – vad innebär det för patienter inom psykiatrin? – Eva Smith, bitr. verksamhetschef, Samordning Verksamhetsområde Psykiatri, Akademiska sjukhuset
15.50–16.00 Avslutningsord


Fredag 16 november, huvudtema: Strategier för att må bra

12.30-15.30 PLATS: Gunnesalen, Akademiska ingång 10.

12.30–12.45 Hjärnkolls verksamhet – Bengt Olsen, ordf. Hjärnkoll Uppsala län
12.50–13.20 Promenader i Balans – KBT i praktiken – Carl-Johan Bachofner, grundare av promenader i Balans
13.25–13.55 Konsten att se det ljusa i den mörka tillvaron – Jouanita Törnström, Hjärnkollambassadör, återhämtningskonsult inom psykiatri
13.55–14.15 Paus
14.15–14.45 Liam, världens bästa ångestmedicin – Petra Rohrer, Hjärnkollambassadör, ordf. ÅSS, skribent på Vox Vigor
14.50–15.20 Musikens helande kraft – Maj Grandmo, Hjärnkollambassadör
15.20–15.30 Tack för den här gången!

 

Programmet kan komma att ändras så håll uppsikt på www.akademiska.se/psykiatri eller www.hjarnkoll-uppsalalan.se

Ladda ned en pdf-fil över hela programmet här»