En teaterföreställning om tvångssyndrom (ocd)

Svenska OCD-förbundet Uppsala län genomför ett teaterprojekt kallat Ocd on Stage, där det gestaltas situationer som personer som har ocd kan hamna i, ofta till följd av låg kunskap om ocd ute i samhället. Teatern är ett verktyg i ett ständigt pågående informationsarbete med att öka kunskapen om ocd. Teaterprojektet jobbar med forumteater, där även publikens medverkan och återkoppling avgör hur spelen slutar.

Den 10 mars kl 14 har teatern nypremiär. De bjuder på två korta spel och hoppas på en engagerad publik.

 

Pdf- fil att ladda ned »