Läs mer på Om Märta Nasvelldagen 2019»

Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen! En dag med fokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion. Årets tema är Ångest – från hjärnavbildning till behandling. Vi informerar även om verksamheten i Psykiatrins hus samt Brukarorganisationernas arbete mm. I pausen sjunger kören Cikada under ledning av Ingela Linde och Café Kannan har öppet hela eftermiddagen.

Program – Ladda ned aktuellt program»
16.00 Huset öppnar för allmänheten
16.30 Introduktion
Lisa Ekselius, professor, överläkare
Gunilla Svedström, verksamhetschef
Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare

16.50 Varför pratar vi inte om ångest?
Petra Rohrer, ordförande Ångestsyndromsällskapet,
attitydambassadör för Hjärnkoll och skribent för Vox Vigor
Ylva Larsson, attitydambassadör för Hjärnkoll

17.20 Hur kan vi mäta ångest?
Andreas Frick, docent, psykolog
Malin Gingnell, docent, ST-läkare

17.45 Paus – Kören Cikada sjunger under ledning av Ingela Linde

18.10 Snorkel – att kunna andas fast man är under ytan. Information och egenvård
vid ångest. Maria Torsner, utvecklingsledare

18.40 Känsloskola: Lär dig hantera ångest och få det lättare att nå viktiga mål i livet
Martina Wolf-Arehult, fil dr, psykolog
Martina Isaksson, doktorand, psykolog

19.10 Vad händer i hjärnan vid behandling av ångest?
Andreas Frick, docent, psykolog
Malin Gingnell, docent, ST-läkare

19.30 Avslutningsord

Vi informerar om verksamheten i Psykiatrins hus samt Brukarorganisationernas arbete.
Café Kannan har öppet

Läs mer på Om Märta Nasvelldagen 2019»