#5minuter5maj – är Hjärnkolls årliga kampanjdag då vi startar samtal om psykisk ohälsa på gator och torg, i debattartiklar och genom sociala medier. Därför vill Hjärnkoll bidra till debatten kring de artiklar som under april månad har publicerats kring chefers psykiska ohälsa i arbetslivet.

 

Bryt tystnaden på arbetsplatsen kring psykisk ohälsa

Det finns en utbredd tystnad i näringslivet kring psykisk ohälsa trots att alarmerande många chefer drabbas av depression och utmattning. Ett sätt att bryta tystnaden är att prata om problemen. Ett första steg till större öppenhet på arbetsplatsen kan vara att boka en Hjärnkollambassadör med egna erfarenheter inom psykisk ohälsa.

Läs hela artikeln här »