Psykiatriveckan 5-7 november 2019

Ladda ned programmet här i pdf-format»


Här är programmet för Psykiatriveckan 2019. Som synes gästas även Enköping i år och det är vi jätteglada för.

Välkommen till psykiatriveckan 2019!

Uppsala – TEMA: ÅTERHÄMTNING

FRI ENTRÉ – INGEN FÖRANMÄLAN

UPPSALA

tisdag 5/11: 16.00-19.00 Gunnesalen, Akademiska ingång 10

onsdag 6/11: 16.00-19.00 Gunnesalen, Akademiska ingång 10

ENKÖPING

torsdag 7/11:  16.00-19.00 Korsängsskolans aula, Korsängsgatan 10

Fullständigt program här och på www.akademiska.se/psykiatri. Håll även uppsikt för eventuella ändringar av programmet.

 

Program psykiatriveckan 2019 – ”ÅTERHÄMTNING

Du har möjlighet att träffa representanter från brukarföreningar m.fl. Du hittar dem intill receptionen, från kl. 15.30.
Håll även uppsikt för eventuella ändringar av programmet.

 

Tisdag 5 november, UPPSALA

16.00-19.00 PLATS: Gunnesalen, Akademiska ingång 10

16.00-16.10 Välkommen!

16.10-17.10 
Arbete och återhämtning, hur går det ihop? – Elsa Kjellander, Brukarrevisor på Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, BriU, Ute Heinemann, Handledare på det sociala företaget Initcia

Bensträckare

17.20-18.00
REKO – Ett projekt om utökat stöd vid sjukskrivning – Åsa Andersén, forskare och 
projektledare, Folkhälsovetare och leg. sjuksköterska, PhD, Ingrid Anderzén, docent, phd, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom, Institutionen för folkhälso- och vård­vetenskap, Uppsala Universitet

Bensträckare

18.10-18.45
Kultur och fritidsaktiviteter som återhämtning. Vad säger forskningen och vilka erfarenheter har OCD-förbundet? – Lena Nilsson, ordförande i Svenska OCD-förbundet samt ordförande för föreningen i Uppsala län, Gunilla Ekholm, vice ordförande i Svenska OCD-förbundet samt styrelseledamot i föreningen i Uppsala län

18.45-19.00 Hjärnkolls verksamhet – Bengt Olsen, ordförande Hjärnkoll Uppsala län

 


 

Onsdag 6 november, UPPSALA

16.00-19.00 PLATS: Gunnesalen, Akademiska ingång 10

16.00-16.10 Välkommen

16.10-17.10 
Presentation av NSPH i Uppsala län samt medlemsföreningar – Representanter från föreningarna informerar om sin verksamhet

Bensträckare

17.25-18.20
”Vem släckte ljuset? Min resa från utmattningssyndrom, rehab och vägen tillbaka till livet.” –  Michael Dömstedt, Hjärnkollambassadör Stockholms län

Bensträckare

18.25-18.55
Presentation av Närvårdsteamet NPF – Sofia Ferm, verksamhetschef och Mette Pedersen, Närvårdsteamet NPF, Region Uppsala

18.55-19.00 Tack för idag!</p


 

Program psykiatriveckan 2019 – ”ÅTERHÄMTNING

Under pauser har du möjlighet att träffa representanter från brukarföreningar m.fl. Fullständigt program på www.hjarnkoll-uppsalalan.se och www.akademiska.se/psykiatri. Håll även uppsikt för eventuella ändringar av programmet.

 

Torsdag 7 november, ENKÖPING

16.00-19.00 PLATS: Korsängsskolans aula, Korsängsgatan 10

16.00-16.05 Välkommen! – Bengt Olsen, ordförande Hjärnkoll Uppsala län

16.05-16.55 
Erfarenheter från pilotprojektet ”Se OCD i skolan” – Bengt Olsen, styrelseledamot i Svenska OCD-förbundet samt föreningen i Uppsala län

Bensträckare

17.05-17:55
Första hjälpen psykisk hälsa – Siv Bergström, Anhörigkonsulent och ansvarig för
utbildningen
Personliga Ombud – Sebastian Settergren och Ulrika Lundblad
IPS – Karolina Mark, Processledare IPS Enköping i samarbete med Region Uppsala
Enhetschef Socialpsykiatrin,Vård- och omsorgsförvaltningen

Bensträckare

18.05-18.55
”Skynda långsamt” – min återhämtningsresa från utmattningssyndrom – Veronica Malm, Hjärnkollambassadör Uppsala län, hälsopedagog

18.55-19.00 Tack för idag!

 


Ladda ned programmet här i pdf-format»