Internationella Parkinsondagen 11 april

Parkinsons sjukdom och psykisk ohälsa  

Parkinsons sjukdom (Parkinson) är en av de vanligaste neurologiska åkommorna, ca 20 000 personer i Sverige har diagnosen. Parkinsons innebär att de celler som tillverkar dopamin, en signalsubstans i hjärnan, långsamt försvinner. Med minskat dopamin blir det svårare för hjärnan att ha kontroll över nervsignaler som styr kroppsrörelser. Vanliga symtom som då uppstår är skakningar och långsamma rörelser.

De motoriska symtomen vid Parkinson är kanske det man främst tänker på, men sjukdomen kan också ge icke-motoriska symtom som exempelvis depression och fatigue (extrem trötthet) som kan yttra sig som hjärntrötthet. Dessa symtom kommer ofta före de motoriska symtomen. Depression kan även vara en biverkning av mediciner mot Parkinson. En del som har Parkinson kan också få hallucinationer, vilket beror på en kombination av sjukdomen och medicinering.

 Här kan du hitta mer information:

Parkinsonförbundet: Här finns bland annat Parkinsonpodden där du kan höra mer om hur det är att leva med Parkinson, Parkinsonförbundets verksamhet och aktuell forskning. www.parkinsonforbundet.se

Parkinson Uppland: →Parkinsonförbundet Uppland

Parkinsonfonden: http://www.parkinsonfonden.se

Neuro: https://neuro.se/

Om hjärntrötthet:

→Strategier vid hjärntrötthet

→Mental trötthet och hjärntrötthet