Årets tema för Världsmentalhälsodagen är – Mental Health för All Greater Investment – Greater Access.Kan översättas till Psykisk hälsa för alla – Större Investeringar – Större tillgänglighet

Psykisk hälsa är en mänsklig rättighet  – det är dags att psykisk hälsa är en möjlighet för alla i hela världen. Läs mer om årets tema på WFMH:s (World Federation For Mental Health) webbsida här:

World Mental Health Day 2020