Lördagen den 26 september blir vår årliga Galenfestival digital!
En del inslag för dagen är klara, men vi har plats för fler. Därför utlyser vi en tävling som vänder sig till boende i Uppsala län.
Vi vill ha tips om vad man kan göra på en digital festival, senast den 24 juli. Vill du hjälpa oss att ordna en intressant, lärorik och rolig Galenfestival – fyll i formuläret nedan!
De tre bästa förslagen som är praktiskt genomförbara får pris och vinnarna meddelas i augusti. Vi förbehåller oss också rätten att använda oss av övriga tips som inkommit.

I Sverige berörs tre av fyra av psykisk ohälsa – det angår oss alla!

Det har blivit mer accepterat att vara öppen om sitt mående, en utveckling som går i rätt riktning. Men en del fördomar lever kvar, vilket leder till att många fortfarande är rädda för att bli diskriminerade och isolerade om de berättar om sin psykiska ohälsa.

Hjärnkoll Uppsala län har under sju års tid anordnat Galenfestivalen i Stadsträdgården i Uppsala, för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Vi har fyllt dagen med sång och musik, poesi, ansiktsmålning, hattmakeri och andra aktiviteter. I och med Corona-viruset är det inte genomförbart i år, därför anordnar vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan en digital festival.

Välkommen till en annorlunda Galenfestival 2020!

Vill du sätta upp affisch på din anslagstavla på jobbet, förening etc.