Öppen kyrka anordnas av SPES (Suicid Prevention Efterlevande Stöd) Uppsala och Svenska kyrkan.
Ljuständning och en stilla stund med musik.
Plats: Helga Trefaldighetskyrkan 18-20.00
Max 50 personer samtidigt.