Under vår Galenfestival lördagen 26/9 kan man anmäla sig till våra Levande böcker i ett digitalt mötesrum på webben.

Levande bok är en möjlighet att ta del av en av våra Hjärnkollambassadörers berättelse och att ställa frågor som dyker upp under tiden. Det är ett fantastiskt tillfälle att under 15 minuters tid både lyssna till en persons erfarenheter, få höra andras frågor och få svar på sina egna kring det temat som boken handlar om.

Tider och tema/böcker:

Klockan 13.20 Siri Lindén, Hjärnkollambassadör. 

Titel: Hur det var att leva med ätstörning

Klockan 13.50 Siri Lindén, Hjärnkollambassadör.

Titel: Hur det var att leva med ätstörning 

Klockan 14.20 Anna-Karin Söderberg, Hjärnkollambassadör. 

Titel: Att leva med svåra depressioner

Hur är det att leva med och hantera återkommande svåra depressioner?

Klockan 14.50 Anna-Karin Söderberg, Hjärnkollambassadör.

Titel: Djurens betydelse vid psykisk ohälsa

Vad har djuren betytt för min psykiska hälsa?

Välkommen att anmäla dig via mail till info@hjarnkoll-uppsalalan.se. Ange tid för den levande bok-stund du vill delta i samt din mailadress. Telefonnummer kan också vara bra ifall något problem uppstår. Du kommer att få en länk till mötesrummet och information om hur man ansluter. Obs! Antal deltagare är begränsat, först till kvarn.