Vår Hjärnkollambassadör Siri Lindén föreläste under Östergötlands temadagar: Om psykisk ohälsa.
Inspelningarna ligger kvar än så länge, så om du vill höra Siri, klicka HÄR och gå in på sändningen ”Föreläsningar från den 9 november”.
Ca 177 minuter in börjar Siri sin föreläsning om samsjuklighet – ”Att lära sig veta vad som är vad”.