Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka gör en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga. De är tacksamma om den som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående kan svara på enkäten. Genom att göra det hjälper ni dem i arbetet med att belysa anhörigas situation. Läs mer om deras arbete på: www.anhoriga.se.
Enkäten vänder sig till anhöriga som är 18 år och äldre för att undersöka konsekvenserna av Covid-19 pandemin.

LÄNK TILL ENKÄTEN