Märta Nasvelldagen äger rum den 25 mars kl 16:00 och har i år temat ”Från kris till trauma: begrepp och behandling.” Föreläsningar med fokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion. Föreläsare är läkare och forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset samt representant från brukar- och patientorganisationer. Det kommer bla. även vara en paneldebatt om ämnet med yrkesmän samt riksdagsledamot.

Zoom-länk och mer om Märta Nasvelldagen 2021 här»

Ladda ned aktuellt program»

PROGRAM MÄRTA NASVELLDAGEN 25 MARS 2021

16.00  Introduktion
Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Gunilla Svedström, verksamhetschef
Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare

16.10  Vad är psykiskt trauma?
Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

16.35  Katastrofpsykiatrisk forskning i Uppsala under de senaste decennierna
Kerstin Bergh Johannesson, med dr, leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

17.00  Att leva med svåra händelser
 Petra Rohrer

17.30 Paus i live-föreläsningarna. Möjlighet att titta på doktorandernas presentationer, finns som filmer på länken: xxx

Filmerna finns kvar under och efter mötet för den som vill ta en paus nu istället.

18.00  Det finns hopp! Behandlingsmetoder vid traumatisering hos barn och vuxna
Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog
Jens Karström, psykolog 

18.25  Forskning pågår! Inblick i fyra aktuella projekt:

Självhjälp via mobilen: Dagliga variationer i copingstrategier och hälsa
Ida Hensler, doktorand, psykolog

Grief Coach – en mobilapp för att lindra komplicerad sorg
Rakel Eklund, fil. dr, specialistsjuksköterska

Ilska hos traumatiserade ungdomar
Johan Isaksson, docent, psykolog

Borderline personlighetssyndrom hos unga vuxna: diagnostisk process,     
utvecklingsvägar och samsjuklighet
Ioannis Kouros, doktorand, specialistläkare

18.45  Paneldiskussion: Hur ser psykotraumatologins framtid  ut – kunskapsläge            och vård?
Kerstin Bergh Johannesson, med dr, leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Sultan Kayhan, riksdagsledamot
Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog

19.00  Avslutningsord.

Ladda ned aktuellt program»