(H)järnkollscafé

Kom och fika med oss och prata psykisk hälsa! Nu kör vi igång med (H)järnkollscafé igen! 30/8 är det dags på café Kafferummet Storken kl. 14 – 16. Denna gång pratar vi om samlarsyndrom. Välkommen

Hjärnkoll i Psykiatrins hus

Välkomna att träffa oss på “Psykiatrins hus” i Uppsala på tisdagar kl 10-13.00 (from 31 augusti) i brukarrummet. En av våra hjärnkollambassadörer finns på plats för att prata, svara på frågor och lyssna! Kom förbi, säg hej och häng en stund med oss. #hjarnkoll #uppsala #psykiskhälsa #vågaprataompsykiskohälsa #psykiatri #akademiskasjukhuset  

Psykiatriveckan 2021 i Uppsala län – boka in dagarna redan nu!

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET I VÅRD OCH VARDAG – kunskap, egenmakt, tillgänglighet Nya utmaningar möter oss när psykiatrin förändras. Patienter förväntas vara med i besluten som rör dem och Socialstyrelsen vill ha en tydlig samverkan mellan vården och den kommunala omsorgen. Detta är en del av innehållet i årets Psykiatrivecka i Uppsala län. Vi vänder oss… Läs mer »