Levande bok
Vad är en levande bok? En levande bok är en hjärnkollambassadör som berättar ett kapitel ur sitt liv och där du som åhörare kan ställa frågor efteråt.

Kom och lyssna till när en hjärnkollambassadör berättar en del ur sin historia med psykisk ohälsa. Efter får publiken ställa frågor vilket leder till ett öppet samtal. Välkommen att lyssna och ställa frågor!

Hjärnkoll jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter.

Torsdag 7 oktober kl 15.00-16.00 – Avd 102 (från skräck till trygghet inom slutenvård) – Ylva Kristina Larsson

Ylva delar med sig av sina upplevelser, tankar och känslor från bl. a. sammanlagt tio år inom heldygnsvården. Hon berättar om sitt självdestruktiva beteende, missbruk och vändpunkt. Till livet idag.

Plats:
Uppsala stadsbibliotek, Mallasalen

Anmälan:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/avd-102—fran-skrack-till-trygghet-inom-slutenvarden—levande-bok-44556/

Begränsat antal platser, avanmäl om du får förhinder att delta.

Boktips:
Ärr för livet – Sofia Åkerman

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Stadsbiblioteket i Uppsala