Seminariet om Hjärnkolls erfarenhetskunskap

Hjärnkoll Uppsala län skapar ett seminarium om sin speciella expertkunskap. På seminariet berättar Hjärnkollambassadörer om sin egna erfarenheter av att ta sig från allvarliga problem eller sjukdom till ett gott liv. Föreläsningen tar 20-45 minuter. Vi pratar om hur de formulerat sina berättelser och om deras expertkunskap i ungefär 1 timme. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade och vill veta mera om vad Hjärnkollambassadörerna gör.

 

Schema – Hjärnkollseminarium om erfarenhetskunskap.
Sista tisdagen i månaden kl. 17.00-19.00 utom juni, juli och december.

  • 31 maj Hjalmar de Jong – en film visas som grund för vidare diskussion.

Filmen handlar om Hjalmars erfarenheter av neuropsykiatriska diagnoser, Autism/Aspergers syndrom, ADD och OCD, under barndom, tonår och hans svåraste period i gymnasiet. Sedan berättar han om hur det blev bättre när han fick hjälp som vuxen och om hur livet har sett ut sedan dess. Det är viktigt att få diagnos och hjälp så tidigt som möjligt i livet för att må så bra som möjligt.

 

  • 30 augusti Petra Rohrer

Föreläsningen: Som barn fick Petra bevittna våld mellan föräldrarna och det har påverkat henne som vuxen, då hon också plågats av andra trauman och psykisk ohälsa, svår panikångest, läkemedelsberoende, sväljfobi och dålig självkänsla. Hon talar om det som har hjälpt henne till återhämtning; om djurs betydelse för den psykiska hälsan (pälsterapi) och vad en förening kan betyda. Slutligen berättar Petra också om det goda med att vara ambassadör för Hjärnkoll och vilken hjälp hon har fått av vården.

Petra Rohrer är ambassadör, vice ordförande och sekreterare för Hjärnkoll Uppsala län, brukarrepresentant i NSPH Uppsala län, samt tidigare ordförande i ÅSS (Ångestsyndromsällskapet) i Uppsala län.

 

  • 27 september Therese Netzell

Anmälan: Info@hjarnkoll-uppsalalan.se Din anmälan till seminariet gäller tills den avbokas.
Seminariet är tills vidare digitalt. Möteslänken skickas till dig i mejl samma dag som seminariet.
Seminarieledare är Kurt Nyberg.

Under seminariet lyssnar vi på en föreläsning av en Hjärnkollambassadör som berättar om sin egen erfarenhet av att ta sig från allvarliga problem eller sjukdom till ett gott liv. Därefter samtalar vi om de saker som föreläsningen gjort aktuella. Vi fokuserar på hur erfarenhet kan bli erfarenhetskunskap. Vi kan prata om hur föreläsaren format sin kunskap och om hur vi själva kan forma kunskap, eller sätta ord på erfarenheter.

Hjärnkollambassadörer föreläser utifrån personliga erfarenheter om psykisk ohälsa och vägen till återhämtning. Deras föreläsningar bär Hjärnkolls expertkunskap och dessa visar i praktiken hur patienter/brukares egna upplevelser kan bli värdefull kunskap för de som utbildar sig till eller arbetar inom vård och omsorg, eller för kamrater som kan få uppmuntran till sin egen återhämtning.

Varje föreläsares berättelse är unik och det finns hur många berättelser som helst. Det är viktigt för att förstå vidden av det som presenteras. Det spännande är att det ofta går att känna igen sig när någon berättar om sina upplevelser av sjukdom, vård och stöd. Seminariet bygger även på din egen aktivitet. Igenkännandet väcker egna minnen, som kan få en ny betydelse genom att de relateras till en annan persons beskrivning av verkligheten. För levd erfarenhet innehåller mycket mer än det vi tänker på som viktig och värdefull kunskap.

Seminariet vänder sig till alla som är intresserade. För vård och omsorgspersonal kan det bli ett möte med patienter/brukare på ett nytt sätt som bärare av viktig kunskap. För dig som vill bli Hjärnkollambassadör eller volontär blir det ett sätt att lära känna Hjärnkolls kärnvärden. Deltagande av Hjärnkolls ambassadörer, styrelsemedlemmar, anställda och volontärer är viktigt för balansen i samtalet. Att sätta ord på upplevelser är en social process. Forskare, forum på nätet, en god vård och omsorgskontakt, eller vittnesbörd från själverfarna kan formulera ledtrådar till att formulera sig kring den egna upplevelsen på ett bra sätt.

Välkommen till vårt seminarium!

Kurt Nyberg, ordförande Hjärnkoll Uppsala län