Suicidpreventiva dagen

Förra året tog 1505 personer sina liv.
Självmord drabbar många och angår alla!

Den 10 september är den internationella
suicidpreventiva dagen. Under kulturnatten
kommer ett ljus tändas i Odinslund för varje
person som förlorades i suicid 2021. Röda ljus
symboliserar Uppsalabor.

Välkommen att prata med oss om suicid och vad
vi tillsammans behöver göra för att förebygga
det!