1 505 ljus tändes i Odinslund – ett för varje person som förlorades i suicid 2021. De röda ljusen i hjärtform symboliserade Uppsalabor.

Hjärnkoll Uppsala län var där tillsammans med företrädare för SPES, Suicide Zero, Svenska kyrkan, Uppsala kommun och Region Uppsala. Det blev många fina samtal under kvällen. Ett tack också till ICA Maxi Stenhagen som sponsrade evenemanget.

Hjärnkollambassadören Ylva Kristina Larsson talade vid minnesstunden i Samariterkyrkan.