PSYKIATRIVECKAN 2022 i Uppsala län – boka in dagarna!


Tillsammans för en bra psykiatri!
Hur vill vi ha vård och omsorg i framtiden för att vi ska vara trygga och må bra?
Hur kan patienters, brukares och anhörigas erfarenheter förbättra verksamheten?

Det är frågor vi ställer oss vid årets Psykiatrivecka. Vi vänder oss till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal, patienter/brukare och anhöriga/närstående. Här finns något för alla!

Psykiatriveckan sänds live på webben/Teams under vecka 45. Ingen anmälan krävs. Du kommer hitta länkarna på den här sidan och på https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/psykiatriveckan-i-uppsala-lan/

 

Se programpunkter nedan, detaljerat program kommer senare på https://uppsala.hjarnkoll.se/psykiatriveckan/

Tisdagen den 8 november, kl. 13.00-16.00

Vi minns Ing-Marie Wieselgren
Välkommen till psykiatriveckan!

Framtidens psykiatri – inflytande och nära vård

Ökat inflytande för patienter och brukare
Infoteket: Information och kunskap för ökad självständighet

Onsdagen den 9 november, kl. 13.00-16.00
Peer support – stöd av personer med egen erfarenhet

Torsdagen den 10 november, kl. 13.00-16.00

Socialstyrelsens riktlinjer om adhd och autism
Dialog – Hur ser behoven ut i Uppsala län och hur vill vi ha det framåt?

Fredagen den 11 november, kl. 13.00-15.00
Psykosvårdens Ungdomsteam – en framgångsrik verksamhet
Nyttan med Personligt ombud – 20 års lärdomar som PO i Uppland

 

Välkommen till årets Psykiatrivecka!

Psykiatriveckan arrangeras av Hjärnkoll Uppsala län i samverkan med Region Uppsala, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.