Depression och utmattning, eller? …Dyslexi och ADHD!

Här får du träffa Sara Jonsson, som kämpat under hela uppväxten med nedstämdhet, utmattning och läs- och skrivsvårigheter. Felbehandling i vården fick henne att till sist ta detektivarbetet i egna händer när det gäller jakten på hälsa och rätt diagnos. Som 23-åring fick hon diagnosen dyslexi, men hon skulle hinna bli 38 år innan hon fick diagnosen ADHD.

 

 

Digitalt 29/11 kl 17-19 Anmälan via Vuxenskolan

Seminarium om Hjärnkolls erfarenhetskunskap

Under seminariet lyssnar vi på en föreläsning av en Hjärnkollambassadör som berättar om sin egen erfarenhet av att ta sig från allvarliga problem eller sjukdom till ett gott liv. Därefter samtalar vi om de saker som föreläsningen gjort aktuella. Vi fokuserar på hur erfarenhet kan bli erfarenhetskunskap. Vi kan prata om hur föreläsaren format sin kunskap och om hur vi själva kan forma kunskap, eller sätta ord på erfarenheter. 

Schema: Sista tisdagen i månaden kl. 17.00-19.00 utom juni, juli och december.