Hjärnkoll Uppsala Läns ambassadör Ylva Larsson har föreläst  i Linköping för studenter, och sedan i Stockholm för projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet som NSPH driver.

Tema på bägge ställena var Samsjuklighet