#10 – Samtal med Erik Lindgren

Erik Lindgren berättar om sin kommande föreläsning Persona, där han delar med sig av sin svåra uppväxt med att känna sig annorlunda i sin autism som sedan rustade honom hela livet till vad han gör idag; skådespela.