Lördagen den 13e april arrangeras ETT LOPP FÖR LIVET i Stadsparken, Uppsala. Ett motionslopp för att uppmärksamma psykisk ohälsa och suicid. Våra Hjärnkollambassadörer kommer delta, följ med du också!

Loppet arrangeras i samarbete med Hjärnkoll, Uppsala kommun, Suicide Zero, Svenska kyrkan och Idrott och fritid Uppsala kommun. Intäkter och gåvor går till SPES Uppsala.

Läs mer på: https://spes-i-uppsala.webnode.se/vad-hander-i-spes-uppsala/