Kurt Nyberg

Tema: Psykos, återhämtning, stigmatisering, tillgänglighet
Föreläser geografiskt: Hela Sverige

Föreläsningar:

 • Min väg heter föreläsningen som ger en överblick över resan från att få en psykosdiagnos och drabbas av följderna. Den behandlar stigmatisering, fattigdom, ensamhet, sjukdom och medicin. Hoppet och de personliga strategierna spelar en huvudroll, när livets upp och nedgångar belyses.
 • Om att vara Hjärnkollambassadör handlar om mina erfarenheter som attitydambassadör och samordnare av en regional avdelning. Den beskriver de många olika möjligheter som öppnas för en person som utbildas till Hjärnkollambassadör.
 • Tillgänglighet vid psykisk ohälsa handlar om mina erfarenheter av att diskutera och möta problem i arkitektur, bemötande och tekniska hjälpmedel till exempel. Avsikten är att inspirera till tänkande och kanske utvecklande av ett nytt regelverk kring dessa frågor.
  Studiecirklar: 

  Kurt är utbildad för att hålla studiecirkeln Vi pratar om livet – samtalsgrupp för pensionärer. https://hjarnkoll.se/vi-pratar-om-livet
  Han har hållit flera studiecirklar på temat Din egen berättelse https://vaxa.nsph.se/om-nsph/informationsmaterial/din-egen-berattselse/Om Kurt: 
  Idag är Kurt pensionär och jobbar kvartstid i Svenska kyrkan. Han är ordförande för intresseföreningen för schizofreni i Uppsala och volontär i RSMH i föreningen Verkstan. Båda han föräldrar är döda och han har följt genom år i äldrevården. Kurt är seniorambassadör och kan hålla studiecirklar för personer över 65 år. Han har försonats med de negativa händelserna i sitt liv och ser gärna bakåt. Livet får mening när man i efterhand tittar på olika händelser och lägger dem till rätta.Kurt valde att trappa ut och leva utan mediciner. Han hade psykossymtom länge efteråt. Kamratstödet i RSMH hjälpte honom, han tränade mycket och tänkte långsiktigt om sin hälsa. Han började plugga och har disputerat i estetik.Ytterligare vändpunkter i Kurts liv har varit mötet med religionen och att han fick nytt förtroende för vården när han fick hjälpa av sjukgymnaster och arbetsterapeuter att besegra reumatism. Betydelsefull blev också erfarenheten av kognitiv terapi mot depression.