Maj Grandmo

Under Maj Grandmos föreläsning får vi följa Maj i olika perioder, hur avgrunden plötsligt öppnades under fötterna och hur livet föll som ett korthus. En mycket dysfunktionell familj beskrivs men också hur man via psykoterapi och eget musikaliskt skapande kan kränga av sig ryggsäcken. Majs följeslagare har alltid varit gitarren, en stor styrka och envishet.

Akut psykos

Maj fick en akut psykos redan som 14-åring och under de tonår som följde blev hennes psykiska ohälsa nästan kronisk. Ljusningen kom när hon flyttade hemifrån och under sex år levde hon livet. Men via en ny psykos vid 25 års ålder förpassades hon in i mörkret. Diagnosen blev schizoaffektiv psykos.

Återhämtning och musikens betydelse

Mycket av Majs rehabilitering bestod av mediciner som höll sjukdomen i schack. Men när hon började i psykoterapi började saker hända. Hon fick ett uttryck, en känsla av sammanhang i sitt liv och hur det är att vara en vuxen, ansvarsfull människa. Hon lärde sig också att uttrycka sig i bild. Musiken var dock dominerande och i skapandet av musik nådde hon även ut på scener som Västerviksfestivalen.

År 2006 fick Maj en ny medicin som på många sätt gjorde att hon hittade tillbaka till sig själv. Började kort därefter jobba som gitarrlärare vilket hon gjorde under sju år. Hon är idag aktiv inom Hjärnkolls styrelse och är ambassadör för föreningen vilket innebär att hon får i uppdrag att berätta om sig själv och/eller berätta om sig själv via sin musik. Hon är också medlem i föreningen IFS (Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser) där hon bl a skriver tidningen och deltar i projektet på Psykiatrins Hus.

Maj är utbildad psykolog och har trots sin sjukdom jobbat inom sektorn, vilket visar på en enorm kraft och envishet hon besitter som aldrig blev fjättrad vid sjukdomsförklaringar och andra bojor. Hon berättar ömsint om den viktigaste partnern i sitt liv: Musikens helande kraft.