Petra Rohrer

Tema: Trauma/PTSD, Pälsterapi, Panikångest, Läkemedelsberoende benzodiazepiner, utmattningssyndrom
Föreläser geografiskt: Uppsala län

Föreläsningar: Om ångest och psykisk ohälsa

Om Petra, Hjärnkollambassadör sedan 2011

Ungefär 25 procent av befolkningen har någon gång upplevt ångest. Men vad menar man egentligen med ordet Ångest?
Hur påverkas vi av ångest?
Vilka är symtomen, riskfaktorerna och hur bemöter vi någon med ångest?
Petra reder ut begreppet ångest och förklarar vad det är, men också hur riktiga panikattacker kan upplevas utifrån egna erfarenheter. Vi får också ta del av hennes personliga erfarenhet av PTSD (Post Traumatiskt Stressyndrom). Följ med på denna föreläsningsresa som innebär Mer än ”Bara Lite Ångest”.