Pia Röjdeby

 

Pia Röjdeby berättar öppet och levande om sina erfarenheter med att leva med diagnosen bipolär 1 och adhd. Hur bottenlös förtvivlan och kriser vänds till hopp och ett meningsfullt liv. Hennes livsberättelse börjar med att hon lever sitt första år på barnhem. Hon har pendlat mellan euforiska manier, djupa depressioner och psykoser. Samtidigt som hon har haft familjeliv med man och barn.

Att dela liknande erfarenheter med andra i föreningen Balans blev en betydelsefull vändpunkt. Den skam hon hade känt tidigare försvann helt och hon började föreläsa öppet om sina erfarenheter.

Pia är undersköterska och skötare, men arbetar idag som samordnare för brukarinflytande inom psykiatrin. Hon vill med sina föreläsningar sprida kunskap om psykisk ohälsa. Att förmedla hopp om att återhämtning är möjlig. Hon har föreläst under många år både i mindre och större sammanhang, med olika fokus och teman. Föreläsningar som riktat sig till allmänhet, patienter, personal och studenter i olika vårdutbildningar.