Sanna Linder

Tema: “Autism i arbetslivet – det syns inte men det känns”
Föreläser geografiskt: Uppland och Sörmland.

Föreläsningar:

  • Osynligt annorlunda

Föreläsningens syfte är att förmedla hur det kan te sig att vara på den högfungerande delen av autismspektrumet. Den kommer handla om vad som kan vara svårt och vad som kan underlätta. Om missförstånd, bemötande, frihet och tilläggsproblematik.

Den aviga vägen ut i arbetslivet och när det inte blev som man tänkt sig. Om upptäckten av att, trots hög utbildning med 6 års universitetsstudier, inte passa in på arbetsmarknaden i samhällets smala ramar.

Om Sanna: