Ylva Kristina Larsson har en lång erfarenhet av psykisk ohälsa och många vårdinstanser genom åren. Idag är hon helt sjukskriven men arbetar engagerat i frågor kring psykisk ohälsa. Ylva har erfarenhet av bipolär sjukdom, ADHD, C-PTSD, blandberoende, tvång, psykosliknande tillstånd och tidigare självskadebeteende.

Ylva är född och uppväxt i Uppsala och har tidigare vistats på fem olika HVB-hem på andra orter i Sverige. Hon har erfarenhet av att leva i förnekelse till sitt missbruk, varit i destruktiva våldsamma relationer och har utsatts för bland annat ett dråpförsök. Ylva har vårdats med och mot sin vilja och fick sin första ångestattack som hon minns redan i 6-7 årsåldern. Sedan tidiga tonår har hon vårdats inom psykiatrin, både genom öppen- och slutenvård samt olika behandlingshem. Ylvas psykiska ohälsa började med ångest, skuld, skam och självskadebeteende. Senare blev hon feldiagnostiserad för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) och psykos, och behandlades fel utifrån de diagnoserna i cirka 20 år. Under tiden utvecklade hon ett kraftigt blandmissbruk (självmedicinering) av alkohol, bensodiazepiner och amfetamin. Ylva var sammanlagt 10 år, 17-27 år, inom heldygnsvården och missade mycket av sin egen utveckling samt en hel del av samhällets utveckling.

Berätta om sin egen historia högt inför andra

Under alla år har hon ändå haft små ljusglimtar och hopp om livet. Vändpunkten för henne var att bli mamma, att delta i samhället, få en plats i ett sammanhang och inse att hon faktiskt klarade av det. Den största vändpunkten för Ylva var att bli Hjärnkollambassadör och att få berätta om sin egen historia högt inför andra.

Ylva har sedan 2014 en stadig kontakt med Beroendemedicinska mottagningen i Uppsala, dessförinnan på affektiva och psykosrehab samt behandlingshem.

Ylva är heltidssjukskriven sedan länge och saknar utbildning och arbetslivserfarenhet men hon är mycket engagerad i brukarfrågor. I hennes föreläsningar vill hon inge hopp och en inblick i hur det faktiskt kan vara när man har och lever med psykisk ohälsa. Både det bra och det dåliga med fokus på det som har fungerat för henne, och att komma tillbaka och fungera i samhället igen.

Ylva berättar väldigt öppet om sina olika erfarenheter så att helhetsbilden blir tydlig. När och hur allting började, vilken vård som blev aktuell och alla de olika symtomen hon har haft och om sina diagnoser. Hon berättar även om tvångsvård, polisingripanden och olika kontakter med myndigheter.

Ylva kan skräddarsy sin föreläsning och lägga betoning på det som är mest aktuellt för åhöraren. Hon vill efter varje föreläsning lyckas beröra och inge hopp till sin publik.