2023

Janne Andersson på Ymer, en träffpunkt i Uppsala. 

Årets Eldsjäl kategorin Arbetslivet

Motivering:

“Han motiverar och engagerar de som går på Ymer. Under hans tid har resegrupper startats och ett flertal resor gjorts. Janne är öppen för samverkan med föreningar och har samverkat med Hjärnkoll om konstutställningar och Galenfestival. Han har också varit med i Hjärnkolls styrelse. Uppgifterna tar inte alltid slut när arbetsdagen är över. Han har flera som han hjälper och stöttar utanför Ymer. Janne har arbetat sedan 1985 med Fontänhusmodellen som inspiration och går i pension våren -24.”

 

Årets Eldsjäl, kategorin Föreningslivet.

Elsa Kjellander

Motivering:

“Vi utser henne p g a hennes brinnande och långvariga engagemang för brukarinflytande genom bland annat Föreningen Balans, projektet Forum för brukarinflytande, samt brukarrevisionsbyrån BRIU. Elsa Kjellander är för närvarande ordförande för Föreningen NSPH i Uppsala län och deltar i brukarråd för Verksamhetsområde Psykiatri på Akademiska sjukhuset. Hon har erfarenhet som Brukarinflytandesamordnare i Norduppland.”

 


Tidigare Eldsjälar

2022»

Årets eldsjäl – föreningsliv
Ingor Lind 

Årets eldsjäl – arbetsliv
Jessica Stigsdotter Axberg

2021»

Årets eldsjäl – föreningsliv
Anki Kärker 

Årets eldsjäl – arbetsliv
Karolina Mark

2020

Årets eldsjäl – föreningsliv
Beatrice Olsson Raksuthee

Årets eldsjäl – arbetsliv
Jill C Faulkner

2019

Årets eldsjäl – föreningsliv
Elisabet Alphonce

Årets eldsjäl – arbetsliv
Jarita Rutkowski