SeSam – 29 nov

Magnetstimulering av hjärnan vid depression och schizofreni Under denna föreläsning kommer ni få höra om en ny behandlingsmetod för sjukdomar som drabbar hjärnan, nämligen magnetstimulering. Denna behandling används redan rutinmässigt i många länder för bland annat olika psykiatriska tillstånd. Föreläsningen kommer dels ge en översikt av hur behandlingen går till och vad man kan förvänta… Läs mer »

SeSam – 22 november

”Det är inte bara min historia, det är vår historia” Med en blandning av humor och allvar kommer Yasmine berätta om konsekvenserna av långvariga, upprepade trauman i barndomen. Hon kommer ur eget perspektiv förklara hur vardagen ser ut med dissociativ identitetsstörning (DID), en diagnos som fortfarande omges av många fördomar och som det ännu saknas… Läs mer »

SeSam – 17 november

Samverkan – Hur svårt kan det vara? Monica vill i sin föreläsning berätta om den samverkan som självklart ska finnas tillsammans med patienten/brukaren och de berörda stöd- och vårdpersonerna i landstinget och kommunerna. Hon vill också berätta om vilka förutsättningar som behövs för att samverkan ska bli bra. Det handlar både om det individnära perspektivet… Läs mer »

SeSam – 15 november

”Min resa med värken som ständig vän och följeslagare” Under föreläsningens gång får ni som åhörare följa med på Inger Hjeltes resa. Hon har diagnostiserad Fibromyalgi sedan år 2000 samt har 50% sjukersättning sedan 2001. Inger är en 3-barnsmor med 2 barnbarn. Under nästan hela hennes vuxna liv har hon arbetat som mellanchef åt flera… Läs mer »

Vad är SeSam för något?

SeSam är ett ideellt nätverk som funnits sedan 1992. Varje termin erbjuder SeSam intressanta kostnadsfria föreläsningar som har anknytning till funktionsnedsättning. SeSam utgör ett komplement till arbetsplatsbaserade utbildningsinsatser och skapar förutsättningar för samarbete mellan olika organisationer genom föreläsningar om både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. SeSam möjliggör att resultat från forskning och erfarenheter från projektarbeten når ut till en bredare allmänhet. SeSam är en… Läs mer »

Lyktvandring 2016 – 10 november

Tusen marschaller placeras ut kring Kvarnbofallet, där det erbjuds en 2 km lång vandring med inslag av musik och andra spännande överraskningar. Även i år ber vi er att stänga av mobiltelefonerna under vandringen. För allas trevnad vill vi också be er att ha en låg samtalsvolym. PARKERING: Fri parkering (följ parkeringsvakternas instruktioner, de bär… Läs mer »

Psykos R ur brukarperspektiv – Tema Hjärnkollsoppa 20 okt

Till en enkel men nyttig soppa med bröd, sallad och goda samtal kring olika teman samlas vi på Alsikegatan 6, Valegården/Föreningen Verkstan RSMH – torsdagar kl.12-13.30. Temaintroduktion eller kortföreläsning 12.20-12.30. Beatrice Carleson har deltagit som brukarrepresentant, när Psykosregistret kartlägger hur nöjda brukarna är med stödformer som finns. Målet är god vård för alla i hela… Läs mer »

Pykos R ur brukarperspektiv – Levande bok idag

Måndag 17 oktober Psykos R ur brukarperspektiv Beatrice Carleson har deltagit som brukarrepresentant, när Psykosregistret kartlägger hur nöjda brukarna är med stödformer som finns. Målet är god vård för alla i hela landet. Vården bör hålla sig till riktlinjerna för psykosvård. Levande bok idag – möt och fråga ut ­­en spännande person i 15 minuter VAR Brukarföreningarnas… Läs mer »

Konferens om brukarinflytande 18 november

Datum: 18 november 2016 Tid: 08:30-16:00 Plats: Baptistkyrkan, Dragarbrunnsgatan 54 i korsningen med Bangårdsgatan Plats för lunchen: Katalin Anmäl ditt deltagande till: elisabet.alphonce@gmail.com   Program: 8:30 Konferens öppnas 8:45 Aktuella utvecklingsprojekt inom Brukarinflytande, Mårten Jansson, NSPH 9:30 Kaffe 10:00 Goda exempel på brukarinflytande, Rickard Bracken, Uppdrag Psykisk Hälsa 10:45 Modell för brukarinflytande, Sonny Wåhlstedt, NSPHiG… Läs mer »

HOPP Dagen om sexuell utsatthet – 26 oktober

FRÅN VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR HOPP Dagen om sexuell utsatthet 26 okt 17-21.30 Guldrummet, Katedralkaféet, intill Uppsala Domkyrka Dagen är kostnadsfri, fika finns till självkostnadspris. Bidragen går till HOPP Uppsala 09.00-16.15 finns 60 platser och 17-21.30 finns 30 platser. Anmäl dig för garanterad plats. Om du bokat plats men inte kommer faktureras en avgift på 250 kr… Läs mer »