Hösten 2023 fortsätter Hjärnkoll Uppsala läns kostnadsfria, digitala seminarier!

 

Om Hjärnkollsseminarium

Hjärnkoll Uppsala län skapar ett seminarium om sin speciella expertkunskap. På seminariet berättar Hjärnkollambassadörer om sin egna erfarenheter av att ta sig från allvarliga problem eller sjukdom till ett gott liv. Föreläsningen tar 20-45 minuter. Vi pratar om hur de formulerat sina berättelser och om deras expertkunskap i ungefär 1 timme. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade och vill veta mera om vad Hjärnkollambassadörerna gör.

Varje föreläsares berättelse är unik och det finns hur många berättelser som helst. Det är viktigt för att förstå vidden av det som presenteras. Det spännande är att det ofta går att känna igen sig när någon berättar om sina upplevelser av sjukdom, vård och stöd.

Hjärnkollambassadörer föreläser utifrån personliga erfarenheter om psykisk ohälsa och vägen till
återhämtning.

Seminariet bygger även på din egen aktivitet. Igenkännandet väcker egna minnen, som kan få en ny betydelse genom att de relateras till en annan persons beskrivning av verkligheten. För levd erfarenhet innehåller mycket mer än det vi tänker på som viktig och värdefull kunskap.

För vård och omsorgspersonal kan det bli ett möte med patienter/brukare på ett nytt sätt som bärare av viktig kunskap.

För dig som vill bli Hjärnkollambassadör eller volontär blir det ett sätt att lära känna Hjärnkolls kärnvärden.

Observera att det finns möjlighet att vara med på våra kommande seminarier, inklusive Therese’s. Platserna är dock begränsade, så se till att anmäla dig direkt till: info@hjarnkoll-uppsalalan.se för att säkra din plats!

Höstens program:

29 augusti
Tid:
17-19
Plats:
Digitalt på Zoom
Hjärnkollambassadör Gunilla Ekholm föreläser om Resan från att vara anhörig till insikt om egen erfarenhet

Lyssna på Psykprat – Podavsnitt: #12 – Yasmine Fröbom samtalar med Gunilla Ekholm

26 september
Tid:
17-19
Plats:
Digitalt på Zoom
Hjärnkollambassadör Jessica Stigsdotter Axberg föreläser om Ansiktstid – att våga möta sig själv och sina rädslor. För anhöriga och hela familjer.

Lyssna på Psykprat – Poddavsnitt: #13 Yasmine samtalar med Hjärnkollsambassadören Jessica Stigsdotter Axberg

24 oktober
Tid: 17-19
Plats: Digitalt på Zoom
Hjärnkollambassadörerna Petra Rohrer & Ylva Larsson föreläser om samsjuklighet inför årets psykiatrivecka (7-9 november)

31 oktober
Tid:
17-19
Plats:
Digitalt på Zoom – anmälningslänk: Klicka här!

Hjärnkollambassadör Therese Netzell  föreläser om Skolplikt – javisst men vem bär ansvaret när det inte fungerar?

Är det skolan, hemmet eller eleven själv?

En berättelse om bemötande och strävan efter förståelse, där Therese speglar skilda perspektiv dels utifrån sin yrkesroll som lärare med egen erfarenhet av ADHD och även utifrån hennes erfarenhet som mamma till två döttrar med NPF-diagnos.

Therese kommer att dela användbara verktyg och tips som lärare och föräldrar kan använda. Det som är särskilt bra är att Therese vill ändra hur föräldrar ser på skolan och hjälpa dem och lärarna.

Dessutom kommer vi att titta på hur skolan och familjen kan samarbeta positivt när det gäller undervisningen.

Vill du vara med på plats och se Therese live i Vuxenskolans lokaler? – Platserna är begränsade, så se till att anmäla dig direkt till: info@hjarnkoll-uppsalalan.se för att säkra din plats!

 

28 november
Tid:
17-19
Plats:
Digitalt på Zoom – anmälningslänk: Klicka här!

Vår nye Hjärnkollambassadör Ramiro Callisaya föreläser om Mitt liv – mina fall utifrån ett anhörigperspektiv.

Ramiro berättar öppet om vilka spår depressionerna sätter och hur det är att leva med en nära anhörig som under flera år har haft problem med den psykiska hälsan. Men framförallt vill Ramiro berätta om sin återhämtning, om att vara brukare och nära anhörig!

Det här är det tionde och sista seminariet för 2023 om erfarenhetskunskap.
Vill du vara med på plats och se Ramiro Callisaya i Vuxenskolans lokaler?
Platserna är begränsade, så se till att anmäla dig direkt till: info@hjarnkoll-uppsalalan.se för att säkra din plats!
Vuxenskolans lokaler, Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala.
Vi startar nya året med Sadia Bravo den 30 januari! 

Anmälan kan göras ca en månad innan föreläsningens datum. Information kommer att läggas ut på hemsidan och våra sociala medier när det blir aktuellt.