Adress till oss
Föreningen Hjärnkoll Uppsala län
Kungsgatan 70 D
753 41 Uppsala

Organisationsnummer: 802492-2208
Tel kontoret: 076-790 95 68
info@hjarnkoll-uppsalalan.se