PSYKIATRIVECKAN I UPPSALA LÄN, V 45

Inflytande och delaktighet i vård och vardag
kunskap, egenmakt, tillgänglighet

 

Program
Tisdag 9 november – tema delaktighet
13.00
Välkommen till psykiatriveckan! – Gunilla Svedström, verksamhetschef psykiatri och Pia Röjdeby, Brukarinflytandesamordnare, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
13.15
Stärkt delaktighet med Delat beslutsfattande – Katarina Grim, Dr i vårdvetenskap, Lektor i socialt arbete, Karlstads universitet, Åsa Höij, Hjärnkollambassadör Stockholms län
13.50
Paus
14.00
Att hitta och göra rätt – behöver vara lätt!
Kort och personligt om:
-Nationella riktlinjer
-Nationella vård och insatsprogram
-Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
– Ulrika Toresten, representant i lokal arbetsgrupp (LAG) och nationell arbetsgrupp (NAG) Schizofreni, Region Uppsala, Åsa Höij, Hjärnkollambassadör Stockholms län samt representant i nationell arbetsgrupp (NAG) schizofreni och Anna-Maria Lundberg, tidigare representant för NSPH i Nationell arbetsgrupp om ångest och depression.
14.50
Paus
15.00
Panelsamtal: Kurt Nyberg, Karolina Mark, Ulrika Toresten, Anna-Maria Lundberg, Gunilla Svedström
15.25
Tack för idag!
Onsdag 10 november – tema brukarinflytande
13.00
Välkommen! Presentation av Hjärnkoll Uppsala län – Kurt Nyberg, ordförande
13.10
Patientperspektivet som grund för utveckling av sjukvården.
Praktiska exempel från specialistpsykiatrin i Region Stockholm- Åsa Steinsaphir, Tidigare brukarinflytandesamordnare (BISAM) i Region Stockholm. Arbetar idag som egenerfaren projektledare patient- och brukarperspektiv på IVO.
13.45
Paus
13.55
Egenmakt i brukarrevisioner under 10 år – Elsa Kjellander, Brukarrevisor, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BriU)
14.20
Projekt Patient- och brukarinflytande, riktlinjer i Uppsala län – Karolina Mark, projektledare, FoU Socialtjänst, Region Uppsala
14.50
Paus
15.00
Panelsamtal: Kurt Nyberg, Karolina Mark, Elsa Kjellander, Eva Smith, Åsa Steinsaphir
15.25
Tack för idag!
Torsdag 11 november – tema tillgänglighet
13.00
Välkommen!
Karin Kanon, verksamhetschef för Nära vård digitalt inleder dagen.
Nära vård digitalt är inte bara en enhet inom Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Nära vård digitalt är ett verktyg för att bygga den nära vården, vården som du når var än du befinner dig
13.15
Det blir sällan bra om inte användaren får vara med från början
Verksamheter, politiker och leverantörer har ofta stora planer för vad som kan åstadkommas med digitalisering. Sen blir det i alla fall pannkaka av alltihop. Kan det bero på att den viktigaste parten, användaren, sällan är med vid avgörande beslut om utformning? Hur ska vi tänka och samarbeta för att frigöra potentialen i digitala lösningar? – Stefan Johansson, tillgänglighetsexpert och forskare
13.35
Nationella vård- och insatsprogram – Ulrika Toresten och Elisabet Alphonce, representanter i lokal arbetsgrupp (LAG) Schizofreni
13.50
Paus
14.00
Infoteket om funktionshinder
kunskap, vägledning, tips och verktyg för ett fungerande vardagsliv – Ann Liljemark, vägledare och Fanny Iselidh, IKT-pedagog, Infoteket, Region Uppsala
Infoteket om funktionhinder erbjuder information om funktionsnedsättningar, vägledning om samhällets stöd och service, tips på appar och smarta lösningar som kan göra vardagslivet enklare.
14.30
FunkIT-lyftet – Elisabet Alphonce, Utvecklingsledare inom Socialpsykiatrin i Uppsala kommun
14.55
Paus
15.00
Panelsamtal: Kurt Nyberg, Karolina Mark, Stefan Johansson, Karin Kanon, Elisabet Alphonce
15.25
Tack för idag!
Fredag 12 november – tema delaktighet för unga
13.00
Välkommen!
Kurt Nyberg, ordförande Hjärnkoll Uppsala län, inleder med att berätta om bakgrunden till filmerna ”Berättelser från skoltiden”
Billie Breiwald, Jill C. Faulkner och Yasmine Fröbom, Hjärnkollambassadörer i Uppsala län, visar ett avsnitt ur sina respektive filmer och svarar på frågor som inkommit under veckan *
* Filmerna ska kunna ses under 9-12 november, via länk på Hjärnkoll Uppsala läns hemsida (läggs ut i anslutning till psykiatriveckan). Vi hoppas många ungdomar hinner titta på filmerna och skicka in frågor till denna programpunkt.
13.50
Paus
14.00
Tidig upptäckt och tidiga insatser vid psykisk ohälsa hos barn och unga, information och konkreta verktyg. Vad är och Vad göra.
– Maria Torsner KBT, DBT behandlare
Utvecklingsledare VO Barn- och ungdomspsykiatri Region Uppsala
Grundare och utvecklare av Snorkel – en samverkansmodell med flera digitala lösningar, webbsida och appar”Självhjälp på vägen” – En vägledning vid Neuropsykiatriska svårigheter för barn/unga, föräldrar och personal. – Henrik Pelling Överläkare, barnpsykiatrikerGrundare av webbsidan “Självhjälp på vägen”
14.50
Paus
15.00
Panelsamtal: Karolina Mark, Maria Torsner, Henrik Pelling samt Alice Sjöström och Patrik Malmquist, deltagare i projektet ”Jag gör politik!”
15.25
Tack för idag!