PSYKIATRIVECKAN 2022 i Uppsala län


Tillsammans för en bra psykiatri!
Hur vill vi ha vård och omsorg i framtiden för att vi ska vara trygga och må bra?
Hur kan patienters, brukares och anhörigas erfarenheter förbättra verksamheten?

Det är frågor vi ställer oss vid årets Psykiatrivecka. Vi vänder oss till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal, patienter/brukare och anhöriga/närstående. Här finns något för alla!

Psykiatriveckan arrangeras av Hjärnkoll Uppsala län i samverkan med Region Uppsala, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

 

Nu finns Psykiatriveckan 2022 på vår Youtubekanal.

Dag 1 – Framtidens psykiatri – inflytande och nära vård och Ökat inflytande för patienter och brukare

Dag 2 – Peer Support

Dag 3 del 1/2 – Socialstyrelsens riktlinjer om ADHD och autism

Dag 3 del 2/2  –fortsättning med dialog om Socialstyrelsens riktlinjer om ADHD och autism

Dag 4 – Psykosvårdens ungdomsteam och Nyttan med personligt ombud