Årets Psykiatrivecka, 2023, har tema Samsjuklighet och att arbetsgruppen arbetar med programmet. För tips på föreläsare och särskilda verksamheter som behöver uppmärksammas särskilt skicka till info@hjarnkoll-uppsalalan.se