Hjärnkoll håller öppet Måndagar 12-15.30 från och med 5 september

Platsen är i foajén till Psykiatrins Hus ingång 10 vid Uppsala akademiska sjukhus. Där finns ett litet rum till höger om hiss och rulltrappor som är till för att psykiatrins brukarföreningar ska ha en plats att presentera sig och möta människor.

Kom och träffa människor med intressanta erfarenheter av psykisk ohälsa, återhämtning och av att skapa ett gott liv på egna villkor. Hjärnkoll är en förening där föreningar från Brukarnätverken för NSPH och HSO i Uppsala län är medlemmar. På måndagarna kommer attitydambassadörer eller föreningsmedlemmar att hålla rummet öppet för nyfikna och för dig som har något på hjärtat som gäller Hjärnkoll, verklighet, eller vårt attitydarbete.

med Levande bok  12-13.30

– möt och fråga ut ­­en spännande person i 15 minuter

Var? Brukarföreningarnas rum – i foajén
Ingång 10, Psykiatrins Hus, Akademiska sjukhuset

När? Måndagar 12-13.30 den 19 sep, 10 och 17 okt hittills

Hur? Ring och kom överens om en tid, om du vill vara säker.
Hämta din bok i brukarföreningarnas rum.
Ni väljer en bra plats och samtalar i 15 minuter. Klart

 

Måndag 19 september
Jobba politiskt – på väg mot bättre hälsa

Inger Arvidsson är fritidspolitiker (V) i Östhammars kommun och tidigare i landstingspolitiken. Hon är engagerad intressepolitiskt i handikapprörelsen och även i frågan om slutförvar i Östhammar.

Måndag 26 september

”Känn Dig själv” – Sokrates

Mikael Sandqvist har mött den totala skenande rädslan för rädslan. Han har funnit trygghet och kraft till återhämtning genom att ställa rädslor åt sidan, gå inåt och möta sig själv. Ingen annan människa kan känna Dig bättre än just Du.

Måndag 10 oktober
Älska mig för att, inte trots att

Jill Carlberg Söderlund  har diagnos Asperger syndrom, driver eget företag och föreläser utifrån egen erfarenhet samt modern forskning.
Hennes historia börjar i kamp, våld och smärta men transformeras till en berättelse om insikt, värme och gemenskap.

Måndag 17 oktober
Psykos R ur brukarperspektiv 

Beatrice Carleson har deltagit som brukarrepresentant, när Psykosregistret kartlägger hur nöjda brukarna är med stödformer som finns. Målet är god vård för alla i hela landet. Vården bör hålla sig till riktlinjerna för psykosvård.

Måndag 7 november – Som del av arrangemanget vid Psykiatriveckan

Insikten möter utsikten.  

Ylva Larsson har varit inom psykiatrin sedan 14 års ålder. Hon fann motivationen att gå in för arbetet med sej själv först vid 35+, då hon själv kom till insikten om sin sårbarhet  Styrkan kom inifrån,  fick henne att inse sina svårigheter och gav henne mod att be om hjälp. Hon blev mottaglig för vård och det stöd hon har idag inom psykiatrin. Inspiration ger  familj och vänner, men även  strukturer och goda vanor är viktiga och att inte skämmas eller tveka att be om hjälp. Det är aldrig för sent att återhämta sej och inte omöjligt att finna kraften.