Hösten 2023 fortsätter Hjärnkoll Uppsala läns kostnadsfria, digitala seminarier!

 

Om Hjärnkollsseminarium

Hjärnkollambassadörer föreläser utifrån personliga erfarenheter om psykisk ohälsa och vägen till
återhämtning. Deras föreläsningar bär Hjärnkolls expertkunskap och dessa visar i praktiken hur
patienter/brukares egna upplevelser kan bli värdefull kunskap för de som utbildar sig till eller arbetar inom
vård och omsorg, eller för kamrater som kan få uppmuntran till sin egen återhämtning.

Varje föreläsares berättelse är unik och det finns hur många berättelser som helst. Det är viktigt för att förstå vidden av det som presenteras. Det spännande är att det ofta går att känna igen sig när någon berättar om sina upplevelser av sjukdom, vård och stöd.

Seminariet bygger även på din egen aktivitet. Igenkännandet väcker egna minnen, som kan få en ny betydelse genom att de relateras till en annan persons beskrivning av verkligheten. För levd erfarenhet innehåller mycket mer än det vi tänker på som viktig och värdefull kunskap.

Seminariet vänder sig till alla som är intresserade. För vård och omsorgspersonal kan det bli ett möte
med patienter/brukare på ett nytt sätt som bärare av viktig kunskap.

För dig som vill bli Hjärnkollambassadör eller volontär blir det ett sätt att lära känna Hjärnkolls kärnvärden.

 

Höstens program:

29 augusti
Gunilla Ekholm föreläser om Resan från att vara anhörig till insikt om egen erfarenhet
Läs mer om seminariet här. Anmäl dig till seminariet här.

26 september
Jessica Stigsdotter Axberg
föreläser om Ansiktstid – att våga möta sig själv och sina rädslor. För anhöriga och hela familjer.

När: Tisdag 26 september kl. 17-19, digitalt på Zoom.
eller läs mer här
Länk får du via mail från från oss samma dag som seminariet är.


31 oktober
Therese
Netzell Information om föreläsning kommer inom kort.

28 november
Ramiro Callisaya
Information om föreläsning kommer inom kort.

 

Anmälan kan göras ca en månad innan föreläsningens datum. Information kommer att läggas ut på hemsidan och våra sociala medier när det blir aktuellt.
———————————————————————————————————————
Senaste Hjärnkollsseminariumet:
Persona med Erik Lindgren, Tisdag 30 maj kl 17-19 
Vid 25 års ålder fick Erik en diagnos, och den förklarade mycket. Han hade fram tills dess farit omkring som ett löv i vinden utan egen vilja, utan att passa in någonstans, och han förväntade sig ingenting av livet. Nu är Erik en av Hjärnkoll Uppsala läns ambassadörer och han föreläser om hur skådespeleriet hjälpte honom vidare.